Støttepartner Informasjon

 
 

NYE STØTTEPARTNERE GIR MULIGHETER FOR HÅP OG NYTT LIVSGRUNNLAG FOR FLERE BARN

Tor Martin Kristiansen i stiftelsen Beates Hjem administrerer støttepartner oppfølgingen og tar gjerne imot mail og henvendelser fra dere som ønsker å bli nye støttepartnere. Det handler om å være med og bidra til muligheten for et nytt liv for foreldreløse barn i India. Det er barn som får en mulighet til å starte et nytt liv på barnehjem, et hjem som gir det beste et barn trenger på en av de fattige Andemanøyene sør vest for det indiske fastland.

På barnehjemmet Beates Hjem tar man imot dem som i utgangspunktet ikke har noe livsgrunnlag. Her bor det barn som er foreldreløse, eller som kommer fra alkoholiserte hjem. Det bor til enhver tid ca 70 barn på barnehjemmet. Det betyr at barnehjemmet i praksis er fullt. På nyåret 2017 har vi omlag 100 støttepartnere, men det er behov for flere støttepartnere slik at flere barn kan få muligheten til et nytt liv.

I tillegg til de ca 70 barna på Beates Hjem støtter stiftelsen også et barnehjem som våre samarbeidspartnere driver på et område som har fått navnet ”Calvary Hill” – Golgatahøyden. Dette ligger ca. en halv times kjøretur fra Beates Hjem. Dette området ble etablert etter Tsunamien i desember 2004. Her bor det i dag ca. 100 barn. Det er nå under bygging et bygg med nytt kjøkken og nytt forsamlingslokale. I tillegg er det tre gode bygg hvor barna bor.

Vi har besøkt barnehjemmet flere ganger, senest januar 2017. Da får vi møte barna og de voksne som er tilknyttet barnehjemmet. Vi som har vært på Andemanøyene i India har fått nye venner blant de fattigste i verden. Det er en glede for oss å få muligheten til å møte mennesker som lever så fjernt fra vår hverdag i Norge. Vi ønsker at det skal bli en mulighet også for andre å kunne ”bli kjent” med dem gjennom det engasjementet og arbeidet som drives i regi av Stiftelsen Beates Hjem.

 

FELLES KIRKELIG ARBEID

Vi fikk se at barna har gode ”foreldre” i de voksne som er bestyrere på barnehjemmet, og som har fulgt mange av barna gjennom hele deres levetid på Beates Hjem. I tillegg arbeider flere på barnehjemmet med å bidra til den daglige driften og de daglige gjøremål.

Som støttepartner i stiftelsen Beates Hjem er du med og støtter et felleskirkelig arbeid. De som sitter i styret i stiftelsen representerer flere av våre kirkesamfunn. Vi ønsker å stå sammen om dette arbeidet, og mener det er av betydning at våre venner i India er tilknyttet kirken på Andemanøyene.

Skolen er en stor og viktig del av barnas hverdag, og de går på skole i sitt lokalmiljø. Det er også tilgang til lege og sykehus. På barnehjemmet får de jevnlig bibelundervisning, og man arrangerer egne gudstjenester for barna.

 

KOMMUNIKASJON MED STØTTEPARTNERE OG BARNA PÅ BARNEHJEMMET 

Nettsiden vår har vært godt besøkt. Nettsiden er blitt fornyet, og er en viktig kommunikasjonskanal til våre støttepartnere og andre som ønsker å bidra til det arbeidet som stiftelsen utfører. Som støttepartner vil man få tilsendt informasjon /fadderbrev. Vi har jevnlig kontakt med dem som arbeider på barnehjemmet. Vi tilstreber å legge ut informasjon jevnlig på hjemmesiden og i de fadderbrev som sendes ut.

 

400 KRONER MÅNEDEN TRYGGER LIVET FOR ET BARN

De månedlige utgifter for et barn er nå ca kr 400,-. Dette beløpet dekker ett barns daglige behov. Dessuten blir det hvert år sendt ned ekstra midler i forbindelse med jul samt til nye klær og skolesaker før skolestart. I tillegg er det behov for midler som gjør at man kan dekke de løpende utgifter til vedlikehold og utbedring av bygningsmassen og utearealene på eiendommen rundt selve barnehjemmet.

 

BETALINGSFORMER 

Vi ønsker å være fleksible når det gjelder fadderordningen. Stiftelsen inngår en avtale med deg som ønsker å bli støttepartner, og da vil den gjelde frem til stiftelsen får beskjed om noe annet.

Stiftelsen praktiserer ikke en ordning som innebærer at den enkelte støttepartner får spesifikk informasjon og bilde av ett spesielt barn slik noen andre organisasjoner gjør. Dette har dels sammenheng med at alt det arbeidet som gjøres i Stiftelsen Beates Hjem, gjøres på frivillig dugnadsbasis. En slik ordning ville kreve mer tid og ressurser enn det som kan gjøres på frivillig basis. Stiftelsen er også opptatt av at man ivaretar hensynet til at alle barna får mest mulig like vilkår, og at barna blir møtt ut i fra sine spesielle behov.

Stiftelsen praktiserer to betalingsformer, giroblanketter eller avtalegiro.

Som støttepartner kan man betale hver måned eller hvert kvartal. Gavebeløp bestemmer man selvsagt selv. I tillegg vil det også være anledning til å bidra gjennom enkeltstående gaver.

Det er både spennende og gir en stor glede å kunne være med å bidra til et nytt liv for barna på barnehjemmet Beates Hjem. Det er stiftelsens ønske å kunne bidra til å gi disse barna en mulighet og en ny fremtid.

 

Ønsker du å bli med som støttepartner kontakter du:

Tor Martin Kristiansen på post@beateshjem.no eller fyller ut skjemaet under.

Nå kan du også donere på Vipps! 

vipps_sjgrnn.png

Vipps nr. 12 74 55

- hjelp oss å hjelpe -