Hvordan startet Stiftelsen Beates hjem?

Varughese Mathew og hans kone Saramma kom til Sørlandet i 2003. Formålet var å samle inn penger til bygging av brønn på barnehjemmet deres på Andaman Øyene i India. Det var da kontakten med noen av de som i dag er engasjert i stiftelsen Beates Hjem ble etablert. Dette ble starten på et samarbeid for å hjelpe de som trenger det meste. Barn med sine familier levde et liv preget av fattidom, alkoholisme og prostitusjon. Det å kunne gi barna en trygg oppvekst, skolegang og deretter fagutdanning ble en målsetting.

Det var slik det hele startet og arbeidet med å etablere en stiftelse ble da igangsatt. Initiativtager Tom-Ivar Waage Jenssen benyttet det hjemlige nettverket av venner og andre kontakter og stiftelsen, Beates Hjem, ble etablert i 2004.

Vi har som målsetting å styre dette fra Norge uten adminstrative utgifter. Stiftelsen Beates Hjem bygger på å verve «Støttepartnere» med utgangspunkt i å betale et fast beløp pr. måned. Det koster ca. 400 kr. pr. måned å gi barna et fullverdig liv, rene klær, god mat, et hjem med god tilværelse hos kjærlige mennesker og ikke minst skolegang som vil gi barna et håp for framtiden.

Representanter fra stiftelsen reiser minimum en gang pr. år til Beates Hjem på Andaman Øyene i India. Reise og opphold dekkes av hver enkelt.

 

 

Styret i Stiftelsen Beates Hjem 2017-2018

Leder – Tom-Ivar Waage Jenssen

Regnskap – Tor Martin Kristiansen

Styremedlem – Knut Lorentzen

Styremedlem – Jens-Petter Pedersen

Styremedlem – Glenn Fjeldsgaard

Styremedlem – Georg Amodei Nilsen